Plan zajÍś HZA "Krajki" na sezon 2009/10
     -"Krajkowe przedszkole" (5-latki):